Dorota McKay, Translator

I offer my services in the area of translation, editing, and proofreading from the Polish language to American English. My unique background helped me develop exceptional bilingual skills. Born and raised in Poland, I emigrated to the United States in the 1990s and graduated with honors from the University of Tennessee and New York University.

On the American market, I am a published author of a novel, poetry, and essays in English. I have worked in business settings, devoting time to reading professional and scholarly articles, business correspondence, and legal contracts. I have maintained a close relationship with the Polish language through reading literary fiction and articles, and continue to follow political and cultural events in Poland.

My linguistic areas of fluency are art, music (classical and popular), history, politics, current events, religion, science, and technology. I possess strong verbal skills on the scale from most poetic, literary, and imaginative, through idiomatic, slang, and pedestrian, all the way to technical, business, and legal.

Let me know how I can assist you with your project.
m c k a y d o r o t a [ a t ] g m a i l [ d o t ] c o m

Dorota McKay - Tłumacz

Oferuję Państwu usługi w dziedzinie tłumaczeń, redakcji i korekty z języka polskiego na amerykański angielski. Moje unikalne doświadczenie pozwoliło mi rozwinąć nieprzeciętne umiejętności dwujęzyczne. Urodziłam się i wychowałam w Polsce, emigrując w latach 90-tych do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyłam z wyróżnieniem studia na University of Tennessee i na New York University.

Na rynku amerykańskim jestem opublikowaną autorką powieści, poezji i esejów w języku angielskim. Pracowałam w środowiskach biznesu, poświęcając czas lekturze artykułów fachowych, korespondencji biznesu i umów prawnych. Utrzymuję bliski kontakt z językiem polskim, czytając polską literaturę i prasę, jak również śledząc wydarzenia kulturalne i polityczne w Polsce.

Moje dziedziny specjalizacji językowej to sztuka, muzyka (klasyczna i popularna), historia, polityka, obecne wydarzenia, religia, nauka i technologia. Posiadam rozwinięte umiejętności językowe, począwszy od najbardziej poetyckich, literackich i wymyślnych, poprzez określenia idiomatyczne, gwarowe i potoczne, skończywszy na technicznych, biznesowych i prawnych.

Zapraszam do współpracy.
m c k a y d o r o t a [ m a ł p a ] g m a i l [ k r o p k a ] c o m

Scroll to Top